Användarvillkor

ÖVERSIKT


Denna webbplats drivs av Felgkongen. På hela webbplatsen hänvisar orden "vi", "oss" och "vår" till Felgkongen. The Wheel King erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss godkänner du vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och riktlinjer som hänvisas till här och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken måste också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att du har lagt upp några ändringar innebär att du accepterar dessa ändringar.

1 - VILLKOR FÖR ONLINE

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är laglig ålder i din stat eller provins och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta någon av du är mindre beroende av att använda den här webbplatsen.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar).
Överför inte maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.
Brott mot eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra att tillhandahålla tjänster till någon, oavsett anledning, när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföring över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och anpassa tekniska krav till anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under nätverksöverföring.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller få tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för att underlätta det och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH PREMIA FÖR INFORMATION

Vi är inte ansvariga om informationen som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte användas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer relevanta informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Den här webbplatsen kan innehålla en del historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis uppdaterad och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan förvarning när som helst.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängningar eller uppsägning av tjänsten.

5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas i enlighet med returpolicyn.
Vi har gjort vårt yttersta för att visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att visningen av någon färg på datorskärmen kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att avsluta alla produkter när som helst. Alla erbjudanden om en produkt eller tjänst som erbjuds på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls från dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

6 - Noggrannhet i fakturerings- och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår mening tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra transaktionerna och kontakta dig vid behov.

För mer information, gå igenom returvillkoren.

7 - TILLVALSVERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har kontroll eller input över.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget som helst ansvar på grund av eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och samtycker till de villkor som verktygen tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna. .
Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

8 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INSLAGA

Om du skickar vissa specifika bidrag på vår begäran (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, kommer du att skicka kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer"), samtycker du till att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du vidarebefordrar till oss när som helst utan begränsning. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att hålla kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella rättigheter eller dessa villkor. .
Du samtycker till att dina kommentarer inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer och korrekthet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

9 - PERSONUPPGIFTER

Ditt inlämnande av personlig information genom butiken är föremål för vår integritetspolicy. För att se Sekretess.

10 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH EMISSIONER

Ibland kan det finnas information på vår hemsida eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller brister som kan vara relaterade till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om informationen på Tjänsten eller på en relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning) .
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som används i Tjänsten eller på en relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på en relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

11 - SKILLNAD

I händelse av att en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och den icke verkställbara delen ska anses vara skild från dessa villkor för Service, ska sådan bestämmelse inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

12 - UPPSÄGNING

Parternas förpliktelser och skyldigheter som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller såvida inte och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa villkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du, efter eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa några villkor eller villkor i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp på grund av och med datum för uppsägning; och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

13 - HELA AVTALET

Underlåtenhet att utöva eller upprätthålla en rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla riktlinjer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller i relation till tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag . , vare sig det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Otydligheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar.

14 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänst efter att du har publicerat ändringar i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

Frågor om användarvillkoren skickas till oss på info@felgkongen.se